This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Lublin
 • Łódź

Dołącz do naszego Centrum Kompetencyjnego Business Services i weź udział w kluczowych projektach dla międzynarodowych organizacji - liderów w swoich branżach! Otrzymasz szansę rozwoju w obszarze szeroko pojętego marketingu i będziesz pracować w oparciu o metodyki zwinne, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii.

Zadbamy o ciągłość Twojego zatrudnienia, jednocześnie dając Ci możliwość zmiany projektu lub zespołu projektowego w dowolnym momencie. Zaoferujemy Ci również udział w organizowanych regularnie, wewnętrznych szkoleniach i warsztatach specjalistycznych.

Twoje zadania

 • Zarządzanie, planowanie i realizacja kampanii marketingowych, skierowanych na zwiększenie konwersji zakupu
 • Rozbudowa istniejących mechanizmów kampanii i testowanie nowych strategii biznesowych w celu podniesienia skuteczności działań, zwłaszcza w segmencie klientów SOHO i SMALL
 • Identyfikowanie obszarów wymagających usprawnienia i przygotowywanie wytycznych dotyczących zwiększania wydajności kampanii
 • Definiowanie najlepszych praktyk zarządzania kampaniami marketingowymi
 • Zarządzanie wiedzą o klientach SOHO i SMALL oraz przygotowywanie wymagań biznesowych do modeli predykcyjnych prognozujących zachowania i preferencje tych klientów
 • Projektowanie i wdrażanie długofalowych programów up-sell, które obejmują różnorodne kampanie w ramach strategii Omnichannel
 • Mierzenie wyników kampanii, w tym wykorzystywanie grup kontrolnych i przeprowadzanie testów A/B
 • Rozwijanie narzędzi kampanijnych w środowisku SAS oraz praca w metodyce Agile

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, metody ilościowe i statystyczne
 • Biegła znajomość SQL oraz doświadczenie w zakresie działań na bazach danych i analizy dużych zbiorów danych
 • Doświadczenie w pracy z SAS Enterprise Guide, mile widziane SAS CI
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (głównie Excel: tabele przestawne, formuły, Power Point)
 • Doświadczenie w prowadzeniu kampanii marketingowych
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność szybkiej analizy sytuacji, wyciągania wniosków i tworzenia rekomendacji, decyzyjność
 • Znajomość statystyki opisowej i matematycznej umożliwiająca interpretację wyników
 • Mile widziana podstawowa znajomość narzędzi GCP – BigQuery, Looker
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do pracy w modelu hybrydowym (2 dni w tygodniu z biura w Warszawie)

Nr oferty 240301-8QZ40

Possible locations
 • Warsaw
 • Lublin
 • Lodz

Join our Business Services Competence Center and take part in key projects for international organizations - leaders in their industries! You will get a chance to develop in the area of broad marketing and will work based on agile methodologies, using modern tools and technologies.

We will take care of the continuity of your employment, while giving you the opportunity to change projects or project teams at any time. We will also offer you to participate in regularly organized, in-house training and specialized workshops.

Your role

 • Manage, plan and execute marketing campaigns aimed at increasing purchase conversions
 • Expanding existing campaign mechanisms and testing new business strategies to increase the effectiveness of operations, especially in the SOHO and SMALL customer segments
 • Identifying areas for improvement and preparing guidelines for increasing campaign performance
 • Defining best practices for managing marketing campaigns
 • Managing knowledge of SOHO and SMALL customers and preparing business requirements for predictive models that forecast the behavior and preferences of these customers
 • Designing and implementing long-term up-sell programs that include a variety of campaigns as part of an Omnichannel strategy
 • Measuring campaign performance, including using control groups and conducting A/B testing
 • Developing campaign tools in a SAS environment and working in an Agile methodology

Your skills
 • University education, preferred majors: Economics, quantitative and statistical methods
 • Proficiency in SQL and experience with database operations and large data set analysis
 • Experience working with SAS Enterprise Guide, SAS CI welcome
 • Very good knowledge of MS Office (mainly Excel: pivot tables, formulas, Power Point)
 • Experience in running marketing campaigns
 • Highly developed analytical skills, ability to quickly analyze situations, draw conclusions and make recommendations, decision-making ability
 • Knowledge of descriptive and mathematical statistics to interpret results
 • Basic knowledge of GCP tools - BigQuery, Looker is welcome
 • Ability to work in a team environment
 • Willingness to work in a hybrid model (2 days a week from the Warsaw office)

Job no. 240301-8QZ40

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?