This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Łódź

Podróże to twoje hobby? Jesteś dobry w wyszukiwaniu, planowaniu i organizowaniu wyjazdów od A do Z? To idealna okazja byś mógł pochwalić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem.

Dołącz do naszego zespołu HQ Travels, gdzie będziesz odpowiedzialny za organizację podróży służbowych naszych Power People!

Twoje zadania

 • Kompleksowa organizacja wyjazdów krajowych i zagranicznych, jak i wsparcie osób wyjeżdżających (np. w procesie uzyskania wizy)
 • Rezerwacja połączeń lotniczych, hoteli, samochodów na podstawie otrzymywanych zleceń
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie organizacji wyjazdów
 • Dbałość o dokumentację
 • Ciągła nauka i poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej wyjazdów zagranicznych, obowiązujących przepisów: pozwoleń na pracę, rejestracji u odpowiednich służb, zgłoszeń administracyjnych
 • Poszukiwanie i proponowanie usprawnień w procesie organizacji wyjazdów

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • Doświadczenie w organizowaniu podróży krajowych i zagranicznych (np. staże, praktyki w biurach podróży) 
 • Gotowość do pracy w elastycznych godzinach według wcześniej ustalonego grafiku, w godzinach 8-16, 09-17, 10-18
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Mile widziana znajomość języka francuskiego lub niemieckiego
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność, otwartość, dokładność oraz dobra organizacja pracy

Nr oferty 240520-PWS3U

Possible location
 • Lodz

Is traveling your hobby? Are you good at researching, planning and organizing trips from A to Z? This is the perfect opportunity for you to show off your skills and experience.

Join our HQ Travels team, where you'll be responsible for organizing business travel for our Power People!

Your role

 • Comprehensive organization of domestic and international trips, as well as support for those leaving (e.g., in the process of obtaining a visa)
 • Booking airline connections, hotels, cars on the basis of orders received
 • Cooperation with external suppliers in the organization of trips
 • Taking care of documentation
 • Continuous learning and expansion of one's knowledge regarding foreign trips, applicable regulations: work permits, registration with relevant services, administrative notifications
 • Seeking and proposing improvements in the process of organizing trips

Your skills

 • Higher education or in the course of study
 • Experience in organizing domestic and international travel (e.g. internships, apprenticeships in travel agencies)
 • Willingness to work flexible hours according to a predetermined schedule, 8-16, 09-17, 10-18
 • Very good knowledge of English, both spoken and written
 • Knowledge of French or German is welcome
 • Good knowledge of MS Office package
 • Ability to prioritize and work under time pressure
 • Communication skills, openness, accuracy and good organization of work


Job no. 240520-PWS3U

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj Poleć znajomego

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?