This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Łódź

Sii Polska to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się firm IT na polskim rynku. Jesteśmy obecni w 16 oddziałach w Polsce, w Szwecji oraz Ukrainie – to daje ogromne możliwości. Duża różnorodność technologiczna projektów oraz ekspercka wiedza techniczna naszych inżynierów, którzy dzielą się z nami wiedzą nt. świata IT to nasz niezaprzeczalny atut!

Dołączając do naszego zespołu będziesz mieć możliwość szlifowania warsztatu rekruterskiego, ciągłego poszerzania wiedzy nt. nowoczesnych technologii poprzez uczestnictwo w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach, zapewnimy Ci również dostęp do różnorodnych narzędzi rekrutacyjnych tj. własny CRM czy LinkedIn Recruiter.

Dołącz do Sii Polska jako Specjalista ds. rekrutacji i rozwijaj z nami najlepsze miejsce pracy w Polsce!

Twoje zadania

 • Samodzielne prowadzenie procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne, w tym z branży IT
 • Aktywne działania skierowane na poszukiwanie i kontaktowanie się z kandydatami (direct search, znajomość narzędzi sourcingowych)
 • Weryfikacja i selekcja nadesłanych aplikacji
 • Wsparcie działań z obszaru Employer Branding
 • Współpraca i wsparcie klientów wewnętrznych w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Kandydatami, dbałość o Candidate Unique Experience
 • Współzarządzanie bazą danych kandydatów
 • Realizowanie bieżących działań poprawiających efektywność rekrutacji

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, filologia angielska)
 • Minimum 2 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze rekrutacji IT
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – komunikatywność, umiejętność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji
 • Zaangażowanie, ambicja, skupienie na osiąganiu celów zawodowych
 • Dokładność, profesjonalizm, dbałość o szczegóły realizowanych zadań
 • Wysoka kultura osobista i umiejętność asertywnego przekonywania do swoich racji
 • Gotowość do pracy z biura
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego

Nr oferty 240520-C2ZSR

Possible location
 • Lodz

Sii Poland is one of the largest and most dynamically developing IT companies on the Polish market. We are present in 16 branches in Poland, Sweden and Ukraine - this gives great opportunities. The great technological diversity of projects and the expert technical knowledge of our engineers, who share their knowledge of the IT world with us, is our undeniable advantage!

Joining our team you will have the opportunity to polish your recruiting skills, constantly expand your knowledge of modern technologies through participation in internal and external training courses, we will also provide you with access to various recruitment tools, i.e. our own CRM or LinkedIn Recruiter.

Join Sii Poland as a Recruitment Specialist and develop with us the best place to work in Poland!

Your role

 • Independently conduct recruitment processes for specialized positions, including those in the IT industry
 • Active activities aimed at finding and contacting candidates (direct search, knowledge of sourcing tools)
 • Verification and selection of submitted applications
 • Support of activities in the area of Employer Branding
 • Cooperation and support of internal customers in the implementation of recruitment processes
 • Building and maintaining long-term relationships with Candidates, taking care of Candidate Unique Experience
 • Co-management of the candidate database
 • Carrying out ongoing activities to improve the effectiveness of recruitment

Your skills

 • Higher education (preferred majors: psychology, human resource management, English philology)
 • Minimum 2 years of experience in conducting recruitment processes independently
 • Experience in the area of IT recruitment is welcome
 • Highly developed interpersonal skills - communication skills, ability to establish and maintain good relations
 • Commitment, ambition, focus on achieving professional goals
 • Accuracy, professionalism, attention to detail of tasks performed
 • High personal culture and the ability to assertively argue your case
 • Willingness to work from the office
 • Very good knowledge of Polish and English


Job no. 240520-C2ZSR

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj Poleć znajomego

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?