Cel szkolenia
 • Wzrost skutecznej komunikacji i współpracy prowadzący do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów
 • Podniesienie kompetencji w zakresie rozmów z trudnym klientem
 • Rozwijanie asertywnej postawy w komunikacji z klientem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia rozmów w sytuacjach konfliktowych
 • Rozwój umiejętności regulacji emocji w sytuacjach stresujących
Korzyści
 • Rozwój umiejętności bezkonfliktowego komunikowania się
 • Udoskonalenie umiejętności asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań
 • Rozwój umiejętności asertywnego reagowania na krytykę
 • Rozwój umiejętności przekazywania informacji zwrotnych
 • Doskonalenie umiejętności analizy konfliktu i rozpoznania zachowań wskazujących na rodzący się konflikt
 • Rozwój umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych
 • Rozwinięcie umiejętności zmiany swojego nastawienia w stosunku do trudnego klienta
Zakres szkolenia

Sytuacje konfliktowe w rozmowach z klientami

 • Obszary konfliktów w relacjach z klientem
 • Koło konfliktu – przyczyny powstawania konfliktów
 • Dystraktory konfliktów – co wzmacnia niechęć i podsyca konflikt
 • Zachowania i postawy w sytuacji konfliktowej
 • Błędy popełniane przez strony konfliktu

Techniki radzenia sobie z trudnymi klientami

 • Typologia trudnych klientów
 • Strategie radzenia sobie z poszczególnymi typami trudnych klientów (agresywny, manipulujący, nerwowy, dominujący, milczący)
 • Asertywne techniki reagowania na krytykę
 • Asertywne przekazywanie informacji zwrotnej
 • Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań

 Komunikacja z trudnym klientem

 • Skuteczna komunikacja podczas konfliktu – oddzielanie tematu od osoby
 • Komunikacja ukierunkowana na rozwiązania
 • Przydatne zwroty w sytuacjach trudnych
 • Blokady w procesie porozumiewania się
 • Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami
Adresaci

Osoby pracujące z klientem zewnętrznym, administratorzy, osoby rozwiązujące problemy zgłaszane przez Biznes

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 2 dni

Dostępny język: PL

Dostępny język materiałów: PL

Forma kursu
Metody interaktywne: symulacje, karty ról, case study, kwestionariusze do autodiagnozy, praca z kamerą i/lub dyktafonem, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, mini wykład

Pobierz materiały

Pobierz

Dziękujemy!

Przepraszamy, coś poszło nie tak.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Przetwarzanie...

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń,

skontaktuj się z ekspertem Sii

Agnieszka Rzeczkowska

Training Practice Manager

Skontaktuj się z ekspertem

Agnieszka Rzeczkowska

lub przeciągnij i upuść załączniki tutaj.

Dopuszczalne rozszerzenia: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Przetwarzanie...

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?