Komunikacja z trudnym Klientem

Szkolenie mające na celu między innymi wzrost skutecznej komunikacji i współpracy. Prowadzi do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów. Podnosi kompetencje w zakresie rozmów z trudnym klientem.

CELE SZKOLENIA
 • Wzrost skutecznej komunikacji i współpracy prowadzący do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów
 • Podniesienie kompetencji w zakresie rozmów z trudnym klientem
 • Rozwijanie asertywnej postawy w komunikacji z klientem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia rozmów w sytuacjach konfliktowych
 • Rozwój umiejętności regulacji emocji w sytuacjach stresujących
ADRESACI

Osoby pracujące z klientem zewnętrznym, administratorzy, osoby rozwiązujące problemy zgłaszane przez Biznes

FORMA ZAJĘĆ

Metody interaktywne: symulacje, karty ról, case study, kwestionariusze do autodiagnozy, praca z kamerą i/lub dyktafonem, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, mini wykład

KORZYŚCI
 • Rozwój umiejętności bezkonfliktowego komunikowania się
 • Udoskonalenie umiejętności asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań
 • Rozwój umiejętności asertywnego reagowania na krytykę
 • Rozwój umiejętności przekazywania informacji zwrotnych
 • Doskonalenie umiejętności analizy konfliktu i rozpoznania zachowań wskazujących na rodzący się konflikt
 • Rozwój umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych
 • Rozwinięcie umiejętności zmiany swojego nastawienia w stosunku do trudnego klienta
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia

Zakres merytoryczny

Sytuacje konfliktowe w rozmowach z klientami

 • Obszary konfliktów w relacjach z klientem
 • Koło konfliktu - przyczyny powstawania konfliktów
 • Dystraktory konfliktów – co wzmacnia niechęć i podsyca konflikt
 • Zachowania i postawy w sytuacji konfliktowej
 • Błędy popełniane przez strony konfliktu

Techniki radzenia sobie z trudnymi klientami

 • Typologia trudnych klientów
 • Strategie radzenia sobie z poszczególnymi typami trudnych klientów (agresywny, manipulujący, nerwowy, dominujący, milczący)
 • Asertywne techniki reagowania na krytykę
 • Asertywne przekazywanie informacji zwrotnej
 • Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań

 Komunikacja z trudnym klientem

 • Skuteczna komunikacja podczas konfliktu - oddzielanie tematu od osoby
 • Komunikacja ukierunkowana na rozwiązania
 • Przydatne zwroty w sytuacjach trudnych
 • Blokady w procesie porozumiewania się
 • Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń