Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Cel szkolenia
 • Konstruktywna postawa i profesjonalne zachowanie w sytuacjach trudnych
 • Identyfikacja bodźców stresowych i konstruktywne radzenie sobie z nimi
 • Wzrost świadomości szkodliwych skutków długotrwałego stresu
 • Poznanie technik radzenia sobie ze stresem
 • Wzbudzenie motywacji do pracy nad obniżaniem poziomu stresu
 • Wzrost świadomości w jaki sposób budować odporność psychiczną
 • Poznanie technik planowania i organizacji czasu
Korzyści
 • Umiejętność rozpoznawania objawów stresu
 • Zrozumienie przebiegu reakcji stresowej
 • Diagnoza własnej podatności na stres
 • Rodzaje emocji i ich funkcje dla organizmu człowieka
 • Umiejętność regulowania i kontrolowania emocji
 • Poznanie technik relaksacyjnych do zastosowania w miejscu pracy
 • Rozwój umiejętności konstruktywnego i efektywnego relaksowania się
Zakres szkolenia

MODUŁ: STRES I EMOCJE – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

 • Czym jest stres?
  • Eustres i dystres
  • Czynniki wywołujące stres
  • Fazy reakcji stresowej
  • Skutki stresu
 • Jak radzić sobie ze stresem?
  • Autodiagnoza obszarów stresu
  • Osobowość typu A i B
  • Krótkotrwałe metody radzenia sobie ze stresem
  • Długotrwałe metody radzenia sobie ze stresem
 • Zarządzanie emocjami w życiu zawodowym
  • Odczuwanie i nazywanie emocji
  • Konstruktywne wyrażanie emocji jako element obniżający stres
  • Nastrój i jego wpływ na efektywność pracy
  • Techniki zmiany nastroju
  • Kierowanie emocjami – techniki kontroli emocji

MODUŁ: ODPORNOŚC PSYCHICZNA – JAK JĄ WZMACNIAĆ?

 • Osobowość immunologicznie silna
  • Osiem cech osobowości immunologicznie silnej
   rezyliencja, czyli jak zbudować swój fundament siły
  • Wrażliwość na sygnały wewnętrzne w konce Gary E. Schwartz
  • Na budować swoją wewnętrzną siłę
  • Model 4C: Kontrola (Control), Zaangażowanie (Commitment), Wyzwanie (Challenge), Pewność siebie (Confidence)
 • Techniki antystresowe przywracające równowagę
  • Techniki obniżania napięcia mięśniowego
  • Wizualizacja
  • Pozytywna autosugestia
 • Asertywność jako metoda wzmacniania swojej odporności psychicznej
  • Co oznacza asertywna postawa
  • Asertywny komunika „JA”
  • Stawianie granic i dbałość o swoje potrzeby
  • Asertywne przyjmowanie krytyki i pochwał

MODUŁ: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM

 • Organizacja pracy własnej
  • Kryteria określania priorytetów – Zasada Eisenhowera
  • Techniki radzenia sobie ze zmianą priorytetów zadań
  • Główne zasady dobrej organizacji pracy wg. Coveya
  • Strumień zadań zgodnie z metodologią GDT Davida Allena
 • Główne zasady planowania
  • Zasada Pareto
  • Reguła 60/40
  • Prawo Parkinsona
  • Prawo Hofstadtera
  • Metoda ALPEN
 • Ocena własnej umiejętności wykorzystania czasu
  • Diagnoza własnego stylu pracy
  • Mocne i słabe strony zarządzania sobą w czasie
  • Zyski z zarządzania sobą w czasie
 • Inwentaryzacja zarządzania czasem własnym
  • Błędy w zarządzaniu czasem
  • Zapobieganie złodziejom czasu
  • Podejście pro aktywne a reaktywne
Adresaci

Młodzi menadżerowie, osoby pracujące na styku z klientem zewnętrznym, osoby mocno współzależne od działań i prac klientów zewnętrznych i wewnętrznych, pracownicy każdego szczebla organizacji narażeni na prace pod presją czasu i wielozadaniowość.

Cel szkolenia
 • Konstruktywna postawa i profesjonalne zachowanie w sytuacjach trudnych
 • Identyfikacja bodźców stresowych i konstruktywne radzenie sobie z nimi
 • Wzrost świadomości szkodliwych skutków długotrwałego stresu
 • Poznanie technik radzenia sobie ze stresem
 • Wzbudzenie motywacji do pracy nad obniżaniem poziomu stresu
 • Wzrost świadomości w jaki sposób budować odporność psychiczną
 • Poznanie technik planowania i organizacji czasu
Korzyści
 • Umiejętność rozpoznawania objawów stresu
 • Zrozumienie przebiegu reakcji stresowej
 • Diagnoza własnej podatności na stres
 • Rodzaje emocji i ich funkcje dla organizmu człowieka
 • Umiejętność regulowania i kontrolowania emocji
 • Poznanie technik relaksacyjnych do zastosowania w miejscu pracy
 • Rozwój umiejętności konstruktywnego i efektywnego relaksowania się
Zakres szkolenia

MODUŁ: STRES I EMOCJE – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

 • Czym jest stres?
  • Eustres i dystres
  • Czynniki wywołujące stres
  • Fazy reakcji stresowej
  • Skutki stresu
 • Jak radzić sobie ze stresem?
  • Autodiagnoza obszarów stresu
  • Osobowość typu A i B
  • Krótkotrwałe metody radzenia sobie ze stresem
  • Długotrwałe metody radzenia sobie ze stresem
 • Zarządzanie emocjami w życiu zawodowym
  • Odczuwanie i nazywanie emocji
  • Konstruktywne wyrażanie emocji jako element obniżający stres
  • Nastrój i jego wpływ na efektywność pracy
  • Techniki zmiany nastroju
  • Kierowanie emocjami – techniki kontroli emocji

MODUŁ: ODPORNOŚC PSYCHICZNA – JAK JĄ WZMACNIAĆ?

 • Osobowość immunologicznie silna
  • Osiem cech osobowości immunologicznie silnej
   rezyliencja, czyli jak zbudować swój fundament siły
  • Wrażliwość na sygnały wewnętrzne w konce Gary E. Schwartz
  • Na budować swoją wewnętrzną siłę
  • Model 4C: Kontrola (Control), Zaangażowanie (Commitment), Wyzwanie (Challenge), Pewność siebie (Confidence)
 • Techniki antystresowe przywracające równowagę
  • Techniki obniżania napięcia mięśniowego
  • Wizualizacja
  • Pozytywna autosugestia
 • Asertywność jako metoda wzmacniania swojej odporności psychicznej
  • Co oznacza asertywna postawa
  • Asertywny komunika „JA”
  • Stawianie granic i dbałość o swoje potrzeby
  • Asertywne przyjmowanie krytyki i pochwał

MODUŁ: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CZASEM WŁASNYM

 • Organizacja pracy własnej
  • Kryteria określania priorytetów – Zasada Eisenhowera
  • Techniki radzenia sobie ze zmianą priorytetów zadań
  • Główne zasady dobrej organizacji pracy wg. Coveya
  • Strumień zadań zgodnie z metodologią GDT Davida Allena
 • Główne zasady planowania
  • Zasada Pareto
  • Reguła 60/40
  • Prawo Parkinsona
  • Prawo Hofstadtera
  • Metoda ALPEN
 • Ocena własnej umiejętności wykorzystania czasu
  • Diagnoza własnego stylu pracy
  • Mocne i słabe strony zarządzania sobą w czasie
  • Zyski z zarządzania sobą w czasie
 • Inwentaryzacja zarządzania czasem własnym
  • Błędy w zarządzaniu czasem
  • Zapobieganie złodziejom czasu
  • Podejście pro aktywne a reaktywne
Adresaci

Młodzi menadżerowie, osoby pracujące na styku z klientem zewnętrznym, osoby mocno współzależne od działań i prac klientów zewnętrznych i wewnętrznych, pracownicy każdego szczebla organizacji narażeni na prace pod presją czasu i wielozadaniowość.

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 2 dni

Dostępny język: PL

Dostępny język materiałów: PL

Forma kursu

Szkolenie organizowane wyłącznie na zamówienie dla grup zorganizowanych (co najmniej 6-8 osób).
Metody interaktywne: symulacje, karty ról, case study, kwestionariusze do autodiagnozy, praca z kamerą i/lub dyktafonem, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, mini wykład, fragment filmu, muzyka.

Pobierz materiały

Pobierz

Dziękujemy!

Przepraszamy, coś poszło nie tak.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Pobierz materiały

Pobierz

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, skontaktuj się z ekspertami Sii

Natalia i Agata

Zespół Praktyki Szkoleniowej

Skontaktuj się z ekspertami

Natalia i Agata

Załączony plik:

 • danieltroc.pdf

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Może Cię również zainteresować

Umiejętności miękkie

Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Train the Trainers

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Trening menedżerski

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Budowanie kultury feedbacku

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie stresem i emocjami

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Facylitacja spotkań w IT

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Work&Life Balance

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Trening asertywności

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie sobą w czasie

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywna komunikacja w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywne zarządzanie zespołem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Komunikacja z trudnym Klientem

Czas trwania:
2 dni

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SIAM™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym EXIN Holding B.V.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?