Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Cel szkolenia
 • Wzrost skutecznej komunikacji i współpracy prowadzący do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów
 • Podniesienie kompetencji w zakresie rozmów z trudnym klientem
 • Rozwijanie asertywnej postawy w komunikacji z klientem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia rozmów w sytuacjach konfliktowych
 • Rozwój umiejętności regulacji emocji w sytuacjach stresujących
Korzyści
 • Rozwój umiejętności bezkonfliktowego komunikowania się
 • Udoskonalenie umiejętności asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań
 • Rozwój umiejętności asertywnego reagowania na krytykę
 • Rozwój umiejętności przekazywania informacji zwrotnych
 • Doskonalenie umiejętności analizy konfliktu i rozpoznania zachowań wskazujących na rodzący się konflikt
 • Rozwój umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych
 • Rozwinięcie umiejętności zmiany swojego nastawienia w stosunku do trudnego klienta
Zakres szkolenia

Sytuacje konfliktowe w rozmowach z klientami

 • Obszary konfliktów w relacjach z klientem
 • Koło konfliktu – przyczyny powstawania konfliktów
 • Dystraktory konfliktów – co wzmacnia niechęć i podsyca konflikt
 • Zachowania i postawy w sytuacji konfliktowej
 • Błędy popełniane przez strony konfliktu

Techniki radzenia sobie z trudnymi klientami

 • Typologia trudnych klientów
 • Strategie radzenia sobie z poszczególnymi typami trudnych klientów (agresywny, manipulujący, nerwowy, dominujący, milczący)
 • Asertywne techniki reagowania na krytykę
 • Asertywne przekazywanie informacji zwrotnej
 • Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań

 Komunikacja z trudnym klientem

 • Skuteczna komunikacja podczas konfliktu – oddzielanie tematu od osoby
 • Komunikacja ukierunkowana na rozwiązania
 • Przydatne zwroty w sytuacjach trudnych
 • Blokady w procesie porozumiewania się
 • Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami
Adresaci

Osoby pracujące z klientem zewnętrznym, administratorzy, osoby rozwiązujące problemy zgłaszane przez Biznes

Cel szkolenia
 • Wzrost skutecznej komunikacji i współpracy prowadzący do szybszego osiągania celów i sprawnego rozwiązywania problemów
 • Podniesienie kompetencji w zakresie rozmów z trudnym klientem
 • Rozwijanie asertywnej postawy w komunikacji z klientem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia rozmów w sytuacjach konfliktowych
 • Rozwój umiejętności regulacji emocji w sytuacjach stresujących
Korzyści
 • Rozwój umiejętności bezkonfliktowego komunikowania się
 • Udoskonalenie umiejętności asertywnego wyrażania próśb i oczekiwań
 • Rozwój umiejętności asertywnego reagowania na krytykę
 • Rozwój umiejętności przekazywania informacji zwrotnych
 • Doskonalenie umiejętności analizy konfliktu i rozpoznania zachowań wskazujących na rodzący się konflikt
 • Rozwój umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych
 • Rozwinięcie umiejętności zmiany swojego nastawienia w stosunku do trudnego klienta
Zakres szkolenia

Sytuacje konfliktowe w rozmowach z klientami

 • Obszary konfliktów w relacjach z klientem
 • Koło konfliktu – przyczyny powstawania konfliktów
 • Dystraktory konfliktów – co wzmacnia niechęć i podsyca konflikt
 • Zachowania i postawy w sytuacji konfliktowej
 • Błędy popełniane przez strony konfliktu

Techniki radzenia sobie z trudnymi klientami

 • Typologia trudnych klientów
 • Strategie radzenia sobie z poszczególnymi typami trudnych klientów (agresywny, manipulujący, nerwowy, dominujący, milczący)
 • Asertywne techniki reagowania na krytykę
 • Asertywne przekazywanie informacji zwrotnej
 • Asertywne wyrażanie próśb i oczekiwań

 Komunikacja z trudnym klientem

 • Skuteczna komunikacja podczas konfliktu – oddzielanie tematu od osoby
 • Komunikacja ukierunkowana na rozwiązania
 • Przydatne zwroty w sytuacjach trudnych
 • Blokady w procesie porozumiewania się
 • Techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami
Adresaci

Osoby pracujące z klientem zewnętrznym, administratorzy, osoby rozwiązujące problemy zgłaszane przez Biznes

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 2 dni

Dostępny język: PL

Dostępny język materiałów: PL

Forma kursu

Szkolenie organizowane wyłącznie na zamówienie dla grup zorganizowanych (co najmniej 6-8 osób).
Metody interaktywne: symulacje, karty ról, case study, kwestionariusze do autodiagnozy, praca z kamerą i/lub dyktafonem, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, mini wykład

Pobierz materiały

Pobierz

Dziękujemy!

Przepraszamy, coś poszło nie tak.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Pobierz materiały

Pobierz

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, skontaktuj się z ekspertami Sii

Natalia i Agata

Zespół Praktyki Szkoleniowej

Skontaktuj się z ekspertami

Natalia i Agata

Załączony plik:

 • danieltroc.pdf

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Może Cię również zainteresować

Umiejętności miękkie

Budowanie odporności psychicznej

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Train the Trainers

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Trening menedżerski

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Budowanie kultury feedbacku

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie stresem i emocjami

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Facylitacja spotkań w IT

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Work&Life Balance

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Trening asertywności

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie sobą w czasie

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywna komunikacja w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywne zarządzanie zespołem

Czas trwania:
2 dni

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SIAM™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym EXIN Holding B.V.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?