Trening asertywności

Szkolenie mające na celu między innymi radzenie sobie z zachowaniami nieasertywnymi oraz wzrost otwartości i jakości komunikacji w zespole.

CELE SZKOLENIA
 • Radzenie sobie z zachowaniami nieasertywnymi w sytuacjach zawodowych, unikanie sytuacji konfliktowych
 • Nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych i zyskownych relacji z Klientami zewnętrznymi
 • Wzrost otwartości i jakości komunikacji w zespole
 • Rozwój i budowanie pewności siebie
 • Rozwój umiejętności wyrażania próśb, potrzeb i oczekiwań
ADRESACI

Młodzi menadżerowie, osoby pracujące z klientem zewnętrznym, osoby mocno współzależne od działań i prac klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

FORMA ZAJĘĆ

Metody interaktywne: symulacje, karty ról, case study, kwestionariusze do autodiagnozy, praca z kamerą i/lub dyktafonem, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, mini wykład.

KORZYŚCI
 • Uczestnicy uzyskają wiedzę o faktach i mitach dotyczących asertywności
 • Uczestnicy nabędą umiejętności zachowań asertywnych, które odróżnia się od zachowań agresywnych, manipulacyjnych czy uległych
 • Poznają techniki asertywnego udzielania informacji zwrotnej: pozytywnej oraz negatywnej
 • Poznają techniki asertywnego reagowania na krytykę
 • Rozwiną umiejętność wykorzystania empatii w wyrażaniu i przyjmowaniu opinii, zamiast posługiwania się ocenami
 • Rozwiną umiejętność odwoływania się do zasobów i mocnych stron w komunikacji
 • Zdobędą wiedzę o tym, w jaki sposób pielęgnować asertywność
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny

Wprowadzenie do asertywności

 • Prawdy i mity o asertywności - definicja asertywności i zachowań asertywnych
 • Osobista mapa asertywności – kwestionariusz „Czy jestem asertywny?”
 • Styl komunikacji asertywnej, uległej i agresywnej
 • Odróżnienie zachowań asertywnych od agresywnych, uległych i manipulujących
 • Korzyści i straty płynące z zachowań asertywnych, agresywnych, uległych

Budowanie fundamentów postawy asertywnej

 • Prawa asertywności – pięć zasad Fensterheima
 • Dialog wewnętrzny, czyli o tym, że asertywne działanie zaczyna się w umyśle
 • Niezbędna pewność siebie – poszukiwanie swoich mocnych stron i umiejętność ich komunikowania
 • Pozytywna autosugestia sposobem na konstruktywne myślenie
 • „Słowa, które mają moc” - co i jak mówić, by dbać o siebie i nie ranić innych
 • Przekonująca mowa ciała - kształtowanie wizerunku osoby asertywnej

Kształtowanie relacji asertywnej w środowisku pracy

 • Umiejętność stawiania granic oraz obrony własnych praw w kontaktach zawodowych.
 • Asertywna procedura w sytuacji odmawiania - jak odmówić i zachować poprawne relacje?
 • Budowanie postawy asertywnej – filary asertywności: otwartość, szczerość, szacunek, odwaga, empatia
 • Opinia zamiast oceny – jakie są różnice w wyrazie słownym, jakie wywołują odczucia u odbiorcy.
 • Techniki wyrażania własnego zdania, swoich opinii i uczuć pozytywnych oraz negatywnych
 • Umiejętność przepraszania za winę własną, unikanie obwiniania, dystansowanie się.
 • Postawa nastawiona na poszukiwanie wspólnych rozwiązań – jak myśleć, co mówić by osiągnąć pożądany efekt

Trening umiejętności komunikacji asertywnej

 • Konstruktywna informacja zwrotna oparta na modelu pełnej ekspresji
 • Pochwała – jak ją wyrazić by nie była odebrana jako manipulacja
 • Różnica między krytyką a konstruktywną informacją zwrotną
 • Umiejętność przyjmowania krytyki – asertywne reagowanie w sytuacji: słusznej i niesłusznej krytyki, krytyki wyrażonej krzykiem i w formie aluzji.

 

 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń