Trening menedżerski

Szkolenie mające na celu między innymi rozwój umiejętności kierowniczych oraz zrozumienie wpływu systemów komunikacji.

CELE SZKOLENIA
 • Rozwój umiejętności kierowniczych: zdobycie wiedzy, odwagi i motywacji do stosowania narzędzi kierowniczych w sprawnym kierowaniu zespołem;
 • Zrozumienie wpływu systemu komunikacji i współpracy na jakość relacji z ludźmi, ich zaangażowanie i efektywność pracy.
ADRESACI

Menadżerowie, którzy pełnią funkcję kierowniczą, zarządzają zespołami, pracownicy przygotowujący się do pełnienia ról kierowniczych.

FORMA ZAJĘĆ

Metody interaktywne: gra symulacyjna, kwestionariusze do autodiagnozy, praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, drama stosowana.

KORZYŚCI
 • Udoskonalenie umiejętności budowania i rozwijania zespołu;
 • Określenie swoich mocnych i słabych stron w roli menedżera;
 • Określenie swojego indywidualnego stylu kierowania;
 • Udoskonalenie umiejętności komunikowania się z zespołem;
 • Poznanie nowych metod organizacji pracy zespołu i udoskonalenie dotychczasowych;
 • Poznanie metod skutecznego planowania, wyznaczanie celów dla siebie i zespołu oraz metod ich realizacji;
 • Nauka lepszego motywowania pracowników.
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny

Budowanie własnego potencjału jako menadżera

 • Kolega, szef, lider, kierownik czy przywódca?
 • Współczesne teorie zarządzania w organizacjach
 • Samoocena, samoświadomość, samokontrola
 • Budowanie autorytetu

Style zarządzania – jak się odnaleźć w nowej roli

 • Rodzaje stylów zarządzania
 • Diagnoza stylu zarządzania uczestników
 • Konsekwencje, zalety i zagrożenia związane z każdym stylem - poszukiwanie najlepszego rozwiązania

Koncepcja przywództwa sytuacyjnego wg Blanchard’a

 • Dlaczego jeden styl zarządzania nie sprawdza się dla wszystkich członków zespołu?
 • Przegląd 4 poziomów dojrzałości pracownika wg Blanchard’a
 • Różnice potrzeb rozwojowych pracownika w zależności od poziomu dojrzałości

Motywowanie pracowników

 • Rola motywacji w zarządzaniu ludźmi
 • Co motywuje ludzi do działania - potrzeby psychologiczne
 • Rozpoznawanie pozafinansowych potrzeb pracowników
 • Dbanie o rozwój pracowników - narzędzia rozwoju: coaching, mentoring, instruktaż, trening, szkolenia
 • Przegląd narzędzi menedżera: coaching, mentoring, instruktaż, trening, szkolenia

Udzielanie informacji zwrotnych, jako podstawowe narzędzie menedżera

 • Definicja informacji zwrotnych i ich zastosowanie
 • Chwalenie, krytyka a informacja zwrotna
 • Wzmacnianie zachowań pozytywnych
 • Informacja zwrotna jako motywator
 • Przegląd metod udzielania informacji zwrotnych

Recepta na skuteczny zespół

 • Roli kierownika w kreowaniu pozytywnego klimatu w zespole
 • Identyfikacja źródeł nieporozumień, frustracji, demotywacji, trudności we współpracy i wypracowanie usprawnień
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski
 • Materiały : Polskie

Pobierz katalog szkoleń